Usługi międzynarodowe

Wielu naszych Klientów prowadzi działalność w kilku lokalizacjach, w różnych krajach. Dla tych Klientów oferujemy możliwość połączenia usług pod ramy jednego, międzynarodowego kontraktu z jednym dedykowanym punktem kontaktowym. Zapewnia to możliwość standaryzacji procesu Kadrowo-Płacowego, łatwiejszej wymiany informacji,  lepszej kontroli kosztów, lepszych warunków kontraktowych, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego podejścia i uwarunkowań lokalnych.

NASZE STANDARDY

 • Poprawność procesów Kadrowych i Płacowych oraz, generowanych dokumentów, w wymaganym terminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem w każdym kraju
 • Dedykowany kontakt – manager projektu dla całego kontraktu
 • Ujednolicone dokumenty tworzone w procesie Kadrowo-Płacowym, skonsolidowane dane, jednolity standard usługi
 • Poprawne interfejsy do systemów centralnych
 • Narzędzia do zdalnego dostępu i generowania własnych raportów
 • Spójne procesy komunikacji, konfiguracji i zmian

KORZYŚCI

 • Klient nie musi śledzić zmian w przepisach i aktach prawnych, Elanor zapewnia by process był zawsze zgodny z legislaturą w każdym kraju.
 • Jedno źródło kompleksowej informacji o całości kontraktu, dedykowany kanał do zgłaszania zapotrzebowań, niezależnie od kraju zgłaszającego
 • Przejrzyste raporty i podsumowania, łatwa konsolidacja oraz ewaluacja, taki sam standard i warunki we wszystkich krajach
 • Pełniejsza automatyzacja, szybsze przetwarzanie informacji, zmniejszenie możliwości błędów, lepsza kontrola, spójniejsze środowisko
 • Elastyczność i potencjał skonsoliowanej informacji
 • Zapotrzebowanie zgłaszane i wyjaśniane jest tylko raz, jednej osobie, w jednym miejscu

+ Plus wszytkie standardy i korzyści lokalne