Usługi lokalne

Jesteśmy przygotowani świadczyć wspomniane usługi zgodnie z życzniem Klienta, w prostym lub złożonym zakresie, od naliczania płac, do pełnego ‘outsourcingu’ Kadrowo-Płacowego, łącznie z wymaganymi modifikacjami raportów czy też interfejsów systemowych. Elanor jest firmą, która dostarcza profesjonalne usługi na czas, poprawnie oraz efektywnie – zgodnie z ustalonym zakresem.

NASZE STANDARDY

 • Poprawność procesów Kadrowych i Płacowych oraz generowanych dokumentów, w wymaganym terminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem
 • Odpowiednio skonfigurowany system informatyczny z interfejsami do odpowiednich systemów Klienta
 • Lokalni specjaliści do obsługi Klienta, komunikacja w języku lokalnym oraz angielskim
 • Indywidualne podejście do każdego Klienta
 • Pełna obsługa procesu Kadrowo-Płacowego lub jego części jak np.: gromadzenie danych, kalkulacje, raportowanie, informacje dla Banku itp.
 • Dedykowany opiekun Klienta

KORZYŚCI

 • Klient nie musi posiadać aktualnej wiedzy na temat zmian w przepisach i prawie, Elanor zapewnia by process był zawsze zgodny z legislaturą
 • Integracja z istniejącymi systemami jak ERP czy też systemami rejestracji czasu pracy, poprawne wykorzystanie danych, możliwość zdalnego dostępu i wprowadzania danych w trybie ‘on-line’
 • Elanor zapewnia by proces lub jego zlecona część funkcjonowała prawidłowo, w odpowiedniej synchronizacji z innymi procesami
 • Przystosowanie się do specyficznych potrzeb i wymagań, a w rezultacie lepsze relacje i odpowiednia komunikacja
 • Dokumentacja i komunikacja w rodzimym języku oraz możliwość porozumiewania się z kadrą zagraniczną
 • Jedno źródło kompleksowej informacji, dedykowany kanał do zgłaszania zapotrzebowań