Nasze usługi

Naszym głównym obszarem działalności jest ‘outsourcing’ Kadrowo-Płacowy. Od 22 lat świadczymy profesjonalnie ten rodzaj usługi dla ponad 700 Klientów w 11 krajach. Dzięki szerokim i długoterminowym relacjom partnerskim możemy świadczyć nasze usługi w całej Europie.

Nasi Klienci są obsługiwani w modelu lokalnym i międzynarodowym. Jesteśmy ekspertami rynku lokalnego, znającymi obowiązujące przepisy i prawo oraz wymogi urzędów i instytucji państwowych. Mamy również bogate doświadczenie międzynarodowe. Klientowi, który zamierza rozszerzyć swoją działalność na inne rynki,  oferujemy aby nasze usługi były świadczone w ramach jednego, międzynarodowego kontraktu. Umożliwia to łatwe rozszerzenie zakresu, jednolitą informację, łatwiejszą komunikację oraz standaryzację procesów Kadrowo-Płacowych poza granice jednego kraju.

Usługi lokalne

Jesteśmy przygotowani świadczyć wspomniane usługi zgodnie z życzeniem Klienta, w prostym lub złożonym zakresie, od naliczania płac, do pełnego ‘outsourcingu’ Kadrowo-Płacowego, łącznie z wymaganymi modyfikacjami raportów czy też interfejsów systemowych. Elanor jest firmą, która dostarcza profesjonalne usługi na czas, poprawnie oraz efektywnie – zgodnie z ustalonym zakresem. Czytaj więcej »

Usługi międzynarodowe

Wielu naszych Klientów prowadzi działalność w kilku lokalizacjach, w różnych krajach. Dla tych Klientów oferujemy możliwość połączenia usług pod ramy jednego, międzynarodowego kontraktu z jednym dedykowanym punktem kontaktowym. Zapewnia to możliwość standardyzacji procesu Kadrowo-Płacowego, łatwiejszej wymiany informacji,  lepszej kontroli kosztów, lepszych warunków kontraktowych, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego podejścia i uwarunkowań lokalnych. Czytaj więcej »

Inne korzyści wspólpracy z Elanor

  • Wieloletnie doświadczenie w branży
  • Doświadczenie w obszarze Technologii Informatycznych
  • Wiedza w zakresie adaptacji i modyfikacji programów, aplikacji oraz interfejsów
  • Zgodność ze standardami ISO 9001 oraz EC 27001
  • Pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności
  • Własne oddziały
  • Firmy partnerujące